SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Blog

 

 

Een douane-entrepot opzetten en de voordelen!

13 Oktober 2020

Een douane-entrepot opzetten biedt voordelen!

 

Binnen Nederland bestaat de mogelijkheid om zowel unie als niet-unie goederen in een douane-entrepot op te slaan. Dit biedt u als ondernemer voordelen. In dit blog leest u de voordelen van een douane-entrepot.

 

Opslag in douane-entrepot 

U kan in Nederland goederen opslaan in een douane-entrepot. Dit noemt men ook wel een douanebestemming aan goederen geven. Als niet-unie (douane) goederen zich in het douane-entrepot bevinden is een schorsingsregeling van kracht. Een schorsingsregeling is een douaneregeling. Hierbij verblijven niet-unie goederen in een douane-entrepot binnen het douanegebied zonder dat rechten bij invoer betaald hoeven te worden. Ook worden er geen handelspolitieke maatregelen op toegepast.

 

Geen rechten tijdens opslag in douane-entrepot 

Om bedrijfseconomische redenen is dit interessant. Wellicht wilt u bepaalde rechten nog niet voldoen op het moment dat goederen in het douane-entrepot verblijven. Dit betreft vaak niet alleen schorsing van de invoerrechten maar ook bijvoorbeeld btw (middels verleggingsregeling) of antidumpingheffing. U moet wel voldoende borg stellen (zekerheid) voor eventueel verschuldigde rechten. Over deze borgstelling straks meer.

 

Typen douane-entrepot 

Binnen de huidige douanewetgeving (DWU) kennen we de Publieke entrepots en Particuliere entrepots. De laatst genoemde is de meest voorkomende.

 

Soorten goederen in douane-entrepot 

Niet alle soorten goederen mogen in een entrepot worden opgeslagen. In de vergunning worden de goederensoorten vermeld. Ook zijn er vaak aanvullende afspraken vastgelegd voor specifieke goederen. Dit gaat bijvoorbeeld om fytosanitaire goederen als groenten en fruit en veterinaire goederen zoals vlees en vleesproducten. Ook mogen er maar een beperkt aantal handelingen in het douane-entrepot plaatsvinden de zgn. “gebruikelijke behandelingen”. Denk hierbij aan ompakken en verpakken of stickeren met het oog op wederverkoop van een product.

 

Uw voordeel bij opslag in douane-entrepot   

Niet-unie (douane) goederen kunnen in opslag worden gehouden tot het moment dat ze daadwerkelijk als unie (vrije) goederen worden uitgeleverd in de EU. U heeft als voordeel dat u tot die tijd geen invoerrechten hoeft af te dragen. Of totdat de (douane) niet-unie goederen vanuit opslag naar een land buiten de EU worden geleverd of bijvoorbeeld als bestemming een ander douane-entrepot krijgen. 

 

Douane-entrepot beheer 

Er is voortdurend sprake van goederen die het entrepot binnenkomen en weer verlaten.  Daarbij kunnen zowel niet-unie (douanegoederen) als unie (vrije goederen)  via het douane-entrepot worden aangevoerd en weer geleverd. Dit moet dus goed beheerd worden.

Niet-unie goederen zijn onderworpen aan douanetoezicht op het moment dat ze in het douane-entrepot zijn opgeslagen. Dit betekent dat niet-fiscale en fiscale maatregelen op de goederen kunnen rusten. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het vervullen van deze maatregelen.

 

Aanvragen van  vergunning(en) voor douane-entrepot 

Voor het opzetten van een douane-entrepot en het verkrijgen van de douanevergunning moet u administratieve douaneprocedures opstellen. Een van de douanevergunningen die veel in combinatie met een douane-entrepot wordt gebruikt, is de ‘inschrijving in de administratie van de aanvrager’. Deze vereenvoudigde douanevergunning maakt het mogelijk om goederen zonder tussenkomst van de douaneautoriteit direct op te slaan in de eigen entrepot-administratie. Voor deze vereenvoudigde douanevergunning heeft u een AEO-status nodig en dus een AEO-vergunning.

 

Wat is het voordeel van een AEO-vergunning 

AEO staat voor Authorised Economic Operator. Er zijn nog steeds veel bedrijven zonder AEO-vergunning terwijl bedrijven verwachten dat hun handelspartner AEO-gecertificeerd is. Is uw bedrijf AEO-gecertificeerd dan kunnen bedrijven er namelijk op vertrouwen dat u een betrouwbare handelspartner bent die werkt volgens AEO-eisen en volgens internationale wet- en regelgeving. Daarnaast vereenvoudigt een AEO-vergunning uw douaneformaliteiten aanzienlijk en kunt u er efficiënter door werken. Hiermee bespaart u veel tijd en geld. Een mooie bijkomstigheid is dat u ook verlaging en/of ontheffing van borgstelling kunt krijgen voor de verschuldigde rechten bij opslag van niet-unie (douanegoederen) als u een douane-entrepot vergunning aanvraagt.

 

Wilt u besparen op invoerrechten?

Bij alle douaneprocessen die samenhangen met het opzetten en het onderhouden van een douane-entrepot kan SFA u helpen.

Laat SFA uw douanevergunningen en AEO-status aanvragen, hiermee bespaart u zorgen, tijd en kosten.