SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Blog

 

 

Brexit is een feit. Bent u goed voorbereid?

1 Augustus 2021

Brexit. Bent u goed voorbereid?

 

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft de Brexit gevolgen voor uw bedrijf. 

 

Bent u hierop goed voorbereid?

Er is een definitieve handelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Bij invoer van goederen geldt een wederzijdse verlaging van invoerrechten. Voorwaarde is wel dat deze goederen van preferentiële EU- of Verenigd Koninkrijk oorsprong zijn.

 

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk maar heeft u nog nooit met de Douane van doen gehad? Inventariseer dan de gevolgen.

 

Denk hierbij aan de verplichting van douane aangiftes, verhoging van de kostprijs van uw producten door eventueel verschuldigde invoerrechten en het aanpassen van algemene-, leverings- en inkoopvoorwaarden. 

 

Douane aangiftes verplicht tussen EU en het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU verlaten met een definitieve handelsovereenkomst. 

 

Dit betekent dat er meer oponthoud aan de grens ontstaat. Ook moeten bij in- en uitvoer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk verplicht douane aangiftes opgemaakt worden. 

 

Om oponthoud aan de grens zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat in- en uitvoeraangiftes op orde zijn.

 

Maakt u deze zelf op of besteedt u dit liever uit?

Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van aantallen en complexiteit van de douane aangiftes. 


Douane aangiftes zelf doen

Wilt u zelf douane aangiftes verzorgen? Dan moet u daar geschoold personeel met voldoende vakkennis voor in dienst hebben. Daarnaast moet u beschikken over een softwaresysteem waarin u de douane aangiftes kunt opmaken. Ook heeft u hiervoor een aantal douanevergunningen nodig. 

 

Douane aangiftes uitbesteden

Besteedt u de douane aangiftes liever uit aan een douane-expediteur? Uitbesteding zorgt er voor dat u wordt ontzorgd. Houd er wel rekening mee dat u, ondanks uitbesteding, zelf ook verantwoordelijk blijft voor de inhoud van deze douaneaangiftes.

 

Ook is het verstandig een goede afweging te maken van de kosten. Wegen deze op tegen de kosten voor uw investering om zelf de douane aangiftes op te maken. 


Belang van juiste douane aangiftes

Als u besluit zelf de aangiften op te maken dan is het belangrijk dat u hiervoor vakkundig personeel in dienst neemt of inhuurt om te weten welke goederencode u aan een product toewijst. Onlangs plaatste ik een blog over het foutief gebruik van goederencodes.

 

Uit reacties bleek dat mensen de indruk hadden dat het wel los loopt met het foutief gebruik van goederencodes, helaas wijst de praktijk wel anders uit.

 

Zowel goederencode, goederenwaarde als oorsprong moeten goed vastgesteld worden. Hierbij moet ook gekeken worden naar specifieke zaken als indelingsregels, toelichtingen, leveringsvoorwaarden, vrachtkosten, verzekeringskosten, handelsovereenkomsten tussen de EU gesloten met derde landen buiten de EU, et cetera.

 

Twijfelt u of u er verstandig aan doet douane aangiftes zelf op te maken of dit uit te besteden, neemt u dan contact met ons op, wij adviseren u hier graag bij. 

 

Douanevergunningen in combinatie met AEO (Authorised Economic Operator)

Door de gevolgen van de Brexit verandert er veel voor uw onderneming en komt u in aanraking met zaken waar u eerder nooit mee van doen had. 

 

Hoewel nog niet alle gevolgen van de brexit bekend zijn, staat wel vast dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU. 

 

Dat betekent dat uw douane aangiftes en exportdocumenten voor uw goederen onderweg naar het Verenigd Koninkrijk altijd eerst langs de douane moeten. Een AEO-vergunning vermindert bij export de kans op wachttijden.

 

Er is een mogelijkheid in het bezit te komen van een AEO-vergunning als uw bedrijf voldoet aan alle AEO criteria. Dit kunt u doen door deze vergunning aan te vragen bij de Douane. 

 

Als houder van een AEO-vergunning toont u voor uw relaties aan dat u een betrouwbare handelspartner bent en krijgt u diverse voordelen zoals minder fysieke douane controles en controles op bescheiden. 

 

Wilt u weten of u aan de vereisten van AEO-criteria voldoet? Of wilt u meer informatie over de aanvraag van, en begeleiding bij een AEO-vergunning? Neemt u dan gerust contact met ons op.