SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Blog

 

 

Douanevergunningen en de nieuwe spelregels!

8 Juli 2020

Douanevergunningen en de nieuwe spelregels

 

Regelmatig blog ik over de nieuwe regelgeving uit het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU). In dit artikel deel ik wat de gevolgen zijn van de nieuwe spelregels voor douanevergunningen.

 

Sinds 1 mei 2016 is de nieuwe DWU van kracht. In de praktijk merk ik dat niet iedereen hiervan op de hoogte is of de consequenties hiervan onderschat. Het nieuwe DWU verplicht oude douanevergunningen te vervangen door nieuwe waarbij de douane de nieuwe regelgeving strenger toepast en handhaaft.

 

Om ontheffingen en privileges te behouden, is het belangrijk uw huidige douanevergunningen te actualiseren

Veel criteria voor douanevergunningen zijn met de komst van het nieuwe DWU aangescherpt, met name de douane vereenvoudigingen. Procedures moeten beter worden gedocumenteerd. Ook is het belangrijk om alles op de rails te krijgen (en te houden) qua financiën. Blijf dus aantonen dat u solvabel bent. Naast het aanscherpen van de criteria is het ook om andere redenen niet meer zo gemakkelijk als vroeger.

 

Afwachten is geen optie

De Douane verwacht dat u actie onderneemt en te zorgen voor een inzichtelijke administratieve vastlegging, zij willen kunnen controleren dat u per 1 mei 2016 heeft gehandeld conform deze nieuwe wetgeving en “in control” bent. Kortom, de douane verwacht een kwaliteitsslag bij de ondernemer. Daar waar controles door de douane voorheen incidenteel of zelfs niet plaatsvonden worden nu alle bedrijven met regelmaat gecontroleerd.

 

Wat er voor ondernemers verandert

Maar wat verandert er voor u? Veel douanevergunningen voldoen niet meer aan de huidige wet en moeten vervangen worden. In sommige gevallen worden douanevergunningen na herbeoordeling omgezet naar een nieuwe douanevergunning in andere gevallen moet u nieuwe douanevergunningen aanvragen. De beoordeling of u in aanmerking komt voor een nieuwe douanevergunning wordt door de douane getoetst aan de hand van AEO-criteria. Deze AEO-criteria richten zich vooral op de douane vereenvoudigingen. Belangrijk detail is dat de AEO-regels eveneens zijn aangescherpt. 

 

Blijf actueel!

Blijven documenteren en monitoren van de procedures is daardoor een must. Het is belangrijk om uw bedrijf en procedures 2 à 3 keer per jaar te laten doorlichten, te auditen en te verantwoorden.  

          

In hoeverre bent u hier al op voorbereid? Laat het mij weten in het reactiegedeelte.