SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Blog

 

 

Periodiek onderhoud op uw AEO-status

8 Juli 2020

Periodiek onderhoud op uw AEO-status

Wilt u anno 2018 (inter)nationaal mee blijven doen met een AEO-status? Houd dan rekening met wijziging van wetgeving en handhaving hierop. Ik informeer u in dit blog over de nieuwste ontwikkelingen. 

Veel bedrijven in de (inter)nationale markt hebben een ‘slapende’ AEO-status. Zij zijn zich vaak niet voldoende bewust dat de AEO-vergunning onderhoud vereist.

 

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 

-Procedures bijhouden

-Blijven voldoen aan AEO-criteria

-Kennis van actuele wet- en regelgeving

 

Herbeoordeling AEO-vergunning

Bent u een bedrijf met AEO-vergunning? Weet dan dat de douane tot 2019 de opdracht heeft u te herbeoordelen op basis van het DWU (Douane Wetboek van de Unie).

Eenmaal in het bezit van een AEO-vergunning bent u wettelijk verplicht periodiek te toetsen hoe u er voor staat. Voorheen was dat ook het geval, maar door de komst van het DWU zijn controles hierop aangescherpt.

Zijn uw procedures up-to-date? Wijziging van personeel of activiteiten beïnvloedt uw AEO-status. Zelfs een wijziging van andere producten of een nieuw aangeschaft softwarepakket kan al vragen om andere procedures.

 

Bent u klaar voor de AEO-herbeoordeling?

Als douane-expert weet ik hoe ondernemers de procedures ervaren: tijdrovend, bureaucratisch en omslachtig. Ook is het lastig om daarbij alle specifieke actuele kennis paraat te hebben. En dan moet u dat ook nog periodiek blijven auditen? Dit maakt het er niet gemakkelijk op voor u, immers uw prioriteit ligt bij uw ‘business’.

 

Wees zuinig op uw AEO-status

Wanneer tijdens de herbeoordeling blijkt dat u niet voldoet aan de huidige AEO-criteria dan loopt u het risico dat uw AEO-vergunning wordt ingetrokken.

Bedenk welke gevolgen dit heeft voor bestaande douanevergunningen, relatie met klanten, solvabiliteit en liquiditeit. In het kader van de herbeoordeling adviseer ik u zo snel mogelijk te voldoen aan de huidige AEO-criteria om van de voordelen van AEO-status te kunnen blijven profiteren.

 

Het belang van AEO-onderhoud en externe periodieke audits

Mijn advies is periodiek onderhoud uit te besteden aan een externe specialist. Deskundigen van buitenaf combineren actuele kennis met een frisse blik. Proactief scannen zij de procedures en komen met nieuwe inzichten.

Externe aanvullende audits 2 á 3 keer per jaar zijn daarbij een grote pré bij de douane.

 

Reden te meer dat SFA Douaneconsultancy ook AEO-onderhoud aanbiedt, zodat u periodiek wordt geaudit.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op.