SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Blog

 

 

Periodiek onderhoud op uw AEO-vergunning

8 Juli 2020

Periodiek onderhoud op uw AEO-vergunning

Wilt u (inter)nationaal mee blijven doen met een AEO-vergunning? Houd dan rekening met wijziging van wetgeving en handhaving hierop. Ik informeer u in dit blog over de nieuwste ontwikkelingen. 

 

Veel bedrijven in de (inter)nationale markt hebben een ‘slapende’ AEO-vergunning. Zij zijn zich vaak niet voldoende bewust dat de AEO-vergunning onderhoud vereist.

 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

-Procedures bijhouden

-Blijven voldoen aan AEO-criteria

-Kennis van actuele wet- en regelgeving

 

Herbeoordeling AEO-vergunning

Bent u in het bezit van een AEO-vergunning? Weet dan dat de douane u bedrijf met enige regelmaat kan herbeoordelen of u nog aan alle AEO-criteria voldoet. 

 

Eenmaal in het bezit van een AEO-vergunning bent u wettelijk verplicht zelf periodiek te toetsen hoe u ervoor staat. Voorheen was dat ook al het geval, maar door de komst van het nieuwe DWU (Douane Wetboek van de Unie) zijn de controles op AEO-vergunningen aangescherpt.

 

Zijn uw procedures up-to-date? Wijziging van personeel of activiteiten beïnvloedt uw AEO-vergunning. Zelfs een wijziging van andere producten of een nieuw aangeschaft softwarepakket kan al vragen om andere procedures.

 

Bent u klaar voor de AEO-herbeoordeling?

Als douane-expert weet ik hoe ondernemers procedures ervaren: vaak erg tijdrovend, bureaucratisch en omslachtig. Ook is het lastig om daarbij alle specifieke actuele kennis paraat te hebben. En dan moet u dat ook nog periodiek blijven auditen? Dit maakt het er niet gemakkelijk op voor u, immers uw prioriteit ligt bij uw ‘business’.

 

Wees zuinig op uw AEO-vergunning

Wanneer tijdens de herbeoordeling echter blijkt dat u niet voldoet aan de huidige AEO-criteria dan loopt u het risico dat uw AEO-vergunning kan worden ingetrokken.

 

Bedenk welke gevolgen dit heeft voor uw bestaande douanevergunningen, relatie met klanten, solvabiliteit en liquiditeit. In het kader van herbeoordeling adviseer ik u om te bliiven voldoen aan AEO-criteria. Hiermee blijft u profiteren van de voordelen van een AEO-vergunning.

 

Het belang van AEO-onderhoud en externe periodieke audits

Mijn advies is periodiek AEO-onderhoud uit te besteden aan een externe specialist. Deskundigheid van buitenaf gecombineerd met actuele kennis en een frisse blik. 

 

Externe aanvullende audits uit laten voeren, 2 á 3 keer per jaar zijn een grote pré bij douane audits.

 

Reden te meer dat SFA Douaneconsultancy ook AEO-onderhoud aanbiedt aan klanten, zodat u periodiek onafhankelijk wordt geauditeerd.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op.