SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Douane nieuws

Douaneaangiften Management Systeem 

Momenteel wordt er in verschillende uitrol fases toegewerkt naar het het live gaan van een geheel nieuw Douaneaangiften Management Systeem (DMS) voor opslag, invoer en uitvoeraangiftes. Dit systeem vervangt geleidelijk het Douane Aangiften Systeem (AGS). 

 

Douanewaarde en het DWU wat is er veranderd?

Ondanks dat het DWU in 2016 is ingegaan zijn er nog steeds bedrijven die niet volgens de nieuwe wetgeving werken. Wat is er veranderd?

 • De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht.
 • Vond er geen verkoop plaats onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht? En vond er bijvoorbeeld wel een verkoop plaats tijdens opslag in douane-entrepot of tijdelijke opslag? Dan is de douanewaarde de transactiewaarde op basis van die verkoop.


Douanevertegenwoordiging en het DWU wat is er anders?

Door de komst van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) zijn de regels voor douanevertegenwoordiging veranderd. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

 • De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie.
 • Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie.
 • Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere lidstaten van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
 • Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

 

Bent u in het bezit van één of meer douanevergunningen voor vervoer?

Wat is er veranderd in het DWU. Bij afgifte zijn de voorwaarden voor deze douanevergunningen voor vervoer aangescherpt. In de huidige AEO-criteria die onderdeel uitmaken van het DWU betekend dit voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor een douanevergunning voor vervoer:

 • compliant zijn en blijven
 • een deugdelijke handels-en vervoersadministratie voeren
 • voldoen aan de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie eis

 

Domiciliëringsprocedures plaatsing en het DWU

Wat is er veranderd?
Een vergunning domiciliëringsprocedure plaatsing wordt nu beschouwd als een vergunning Inschrijving in de administratie van de aangever.

 

De voorwaarden voor deze vergunning zijn de AEO-criteria:

 • compliance
 • deugdelijke handels-en vervoersadministratie
 • praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie

Met de vergunning Inschrijving in de administratie van de aangever, is het mogelijk om vereenvoudigd aangifte te doen. 

 

Wisselkoersen op grond van het DWU

Het DWU is niet voorzien in de mogelijkheid om de periodieke wisselkoersen aan te passen aan de schommelingen van de markten (eventueel ook re- of devaluaties). Er is gekozen voor vaste periodieke wisselkoersen, zonder correcties, gedurende een maand.

 

De hoogte van de wisselkoersen heeft gevolgen voor onder meer de bepaling van de douanewaarde en daarmee voor het te betalen bedrag aan douanerechten. U maakt daarbij gebruik van vaste maandelijkse wisselkoersen. Een koers is de hele maand geldig en verandert in de loop van de maand niet meer.

 

Aangifte tot wederuitvoer verplicht in het DWU

Geeft u goederen een bijzondere bestemming zoals wederuitvoer? Dan moet u aangifte tot wederuitvoer doen. Dit geldt voor alle goederen die de Europese Unie weer verlaten en geplaatst zijn onder één van onderstaande regelingen:

 • douane-entrepot
 • actieve veredeling
 • tijdelijke invoer

Wat betekent dit voor u?
U doet:
een aangifte tot wederuitvoer én een aangifte voor extern douanevervoer De goederen gaan onder de regeling extern douanevervoer naar het kantoor van uitgang. 

 

of
alleen een aangifte tot wederuitvoer
De goederen gaan onder de bijzondere regeling naar het kantoor van uitgang.
De mogelijkheid om alleen een aangifte voor extern douanevervoer te doen, vervalt.