SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

Douane nieuws

Douanevertegenwoordiging

Door de komst van het DWU zijn de regels voor douanevertegenwoordiging veranderd.
Wat zijn de belangrijkste verschillen?

 • De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie.
 • Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie.
 • Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere lidstaten van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
 • Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

 

Bent u in het bezit van 1 of meer douanevergunningen voor vervoer?

Wat is er veranderd vanaf 1 mei 2016 voor deze vergunningen:
Bij afgifte zijn de voorwaarden voor deze douanevergunningen voor vervoer aangescherpt. In de huidige AEO-criteria die onderdeel uitmaken van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) betekend dit voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor een douanevergunning. voor vervoer:

 • compliant zijn en blijven
 • een deugdelijke handels-en vervoersadministratie voeren
 • voldoen aan de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie eis

Overgangsbepalingen
Is een vergunning voor vervoer reeds aan u afgegeven voor 1 mei 2016? Dan moet deze opnieuw worden beoordeeld.

Bestaande vergunningen blijven geldig tot uiterlijk 1 mei 2019, of tot het moment dat de vergunning is her beoordeeld en de nieuwe vervoersvergunning is afgegeven.

Wat betekent dit voor u in de praktijk? Beoordeel zelf wat de veranderingen voor uw bedrijf betekenen en pas uw AEO procedures aan conform het DWU.

 

Aangifte tot wederuitvoer verplicht in het DWU

Geeft u goederen een bijzondere bestemming zoals wederuitvoer? Sinds 1 mei 2016 moet u aangifte tot wederuitvoer doen. Dit geldt voor goederen die de Europese Unie weer verlaten en geplaatst zijn onder één van onderstaande regelingen:

 • douane-entrepot
 • actieve veredeling
 • tijdelijke invoer

Wat betekent dit voor u?
U doet:
een aangifte tot wederuitvoer én een aangifte voor extern douanevervoer De goederen gaan onder de regeling extern douanevervoer naar het kantoor van uitgang.

 

of
alleen een aangifte tot wederuitvoer
De goederen gaan onder de bijzondere regeling naar het kantoor van uitgang.
De mogelijkheid om alleen een aangifte voor extern douanevervoer te doen, vervalt.

 

Nieuwe AEO-guidelines beschikbaar

De Europese Commissie heeft in 2016 de nieuwe AEO-guidelines gepubliceerd. De AEO-guidelines zijn nu aangepast aan het DWU

 

Domiciliëringsprocedures plaatsing of uitvoer en het DWU

Wat is er sinds 1 mei 2016 veranderd?
Een vergunning domiciliëringsprocedure plaatsing wordt nu beschouwd als een vergunning Inschrijving in de administratie van de aangever.

 

De voorwaarden voor de vergunning zijn de AEO-criteria:

 • compliance
 • deugdelijke handels-en vervoersadministratie
 • praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificatie

Een AEO-C kan ontheffing krijgen voor de aanbrengbericht bij inslag en bij uitvoer: de goederen hoeven dan niet eerst aangebracht te worden bij de Douane. De goederen worden dan vrijgegeven op het moment van inschrijven in de administratie.
Met de vergunning Inschrijving in de administratie van de aangever, is het mogelijk om vereenvoudigd aangifte te doen. De vergunning domiciliëringsprocedure uitvoer wordt ingetrokken nadat het douanesysteem sagitta uitvoer (DSU) volledig is uitgefaseerd.

Wat betekent dit voor u?


Hebt u een vergunning domiciliëringsprocedure plaatsing?
Deze vergunning wordt vervangen door een nieuwe vergunning, pas tijdig uw bestaande AEO procedures aan.

 

Hebt u een vergunning domiciliëringsprocedure uitvoer?
Deze vergunning vervalt nadat Sagitta Uitvoer is uitgefaseerd.

 

Codes voor BTI en BOI beschikbaar

Doet u aangifte ten uitvoer en gebruikt u een bindende tariefinlichting (BTI) of een bindende oorsprongsinlichting (BOI)? Sinds 1 mei moet u daarvoor een code vermelden in de aangifte.
Voor een BTI is de code C626, voor een BOI C627. De codes zijn sinds dinsdag 3 mei beschikbaar.

Douanewaarde en het DWU wat is er veranderd?

Sinds 1 mei 2016 geldt het volgende:

 • De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht.
 • Vond er geen verkoop plaats onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de EU zijn binnengebracht?    En vond er bijvoorbeeld wel een verkoop plaats tijdens opslag in douane-entrepot of tijdelijke opslag? Dan is de douanewaarde de transactiewaarde op basis van die verkoop.

 

Overgangstermijn:

Onder de volgende voorwaarden mag tot en met 31 december 2017 de transactiewaarde van voorafgaande transacties worden gebruikt:

 • Er is een overeenkomst afgesloten vóór 18 januari 2016 waarin de verkoop van de goederen staan opgenomen.
 • In de overeenkomst is opgenomen dat de voorafgaande transactie wordt gebruikt door degene die de opdracht geeft tot het doen van de aangifte ten invoer.

 

Toegelaten exporteur en Toegelaten exporteur A.TR en het DWU

De vergunningen Toegelaten exporteur (zelfafgifte preferentiële oorsprongsbewijzen) en de vergunningen Toegelaten exporteur A.TR worden vervangen.

De vergunningen Toegelaten exporteur (zelfafgifte preferentiële oorsprongsbewijzen) zijn in juli 2016 vervangen door een vergunning die gebaseerd is op het DWU. Deze vergunningen wijzigen inhoudelijk niet.

Ook de vergunningen Toegelaten exporteur A.TR die gebaseerd zijn op Besluit nr. 1/2006 van het Comité Douanesamenwerking Europese Unie–Turkije zijn in juli 2016 vervangen. Het besluit verandert niet ten gevolge van het DWU. Deze vergunningen veranderen inhoudelijk niet, maar de bewoordingen worden aangepast aan het DWU.

 

AGS Uitvoer fase 3 is live

Het is mogelijk om alle uitvoeraangiftes aan te maken in AGS 3 vandaar dat het oude douane sagitta uitvoer is afgesloten. Alle uitvoer aangiftes dienen voortaan in AGS 3 plaats te vinden.

 

Wisselkoersen op grond van het DWU vanaf 1 mei 2016

Het DWU is niet voorzien in de mogelijkheid om de periodieke wisselkoersen aan te passen aan de schommelingen van de markten (eventueel ook re- of devaluaties). Er is gekozen voor vaste periodieke wisselkoersen, zonder correcties, gedurende een maand.

 

De hoogte van de wisselkoersen heeft gevolgen voor onder meer de bepaling van de douanewaarde en daarmee voor het te betalen bedrag aan douanerechten. U maakt daarbij gebruik van vaste maandelijkse wisselkoersen. Een koers is de hele maand geldig en verandert in de loop van de maand niet meer.

 

Brexit-akkoord. Bent u goed voorbereid?

Door Brexit is Het Verenigd Koninkrijk een "derde land". Wat heeft dit douanetechnisch voor gevolgen?

Er is een nieuw voorlopig verdrag in het leven geroepen. 

 

Vervoer van goederen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk worden niet langer aangemerkt als vrije goederen. Dit houdt in dat u voor deze goederen transit- en exportdocumenten moet opmaken.

 

Brexit heeft ook gevolgen voor Invoerdocumenten en Fiscale Vertegenwoordiging voor btw. 

 

Voert u handel met het Verenigd Koninkrijk en wilt u weten welke gevolgen Brexit voor u op Douanetechnisch gebied heeft? En welke veranderingen u moet doorvoeren in uw bedrijf, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Wij helpen u graag om uw handel zo spoedig mogelijk en op de juiste manier te laten verlopen.