SFA Douaneconsultancy voor Douane, AEO en BTW advies

AEO onderhoud

Een AEO-vergunning kunt u vergelijken met de APK-keuring van uw auto. De toekenning van de AEO-status is een momentopname van uw bedrijf op het gebied van douane, veiligheid en solvabiliteit. In de loop van de tijd doen zich echter regelmatig wijzigingen voor binnen uw bedrijf en in wetgeving. Ondanks dat u zelf controles uitvoert is het voor de Douane een pré ook extern audits uit te laten voeren. Hiermee toont u tijdens een bureau- en/of veldtoets aan dat u aan alle voorgeschreven vereisten m.b.t. controles en audits heeft voldaan. Door bij ons een onderhoudscontract af te sluiten blijft uw AEO-status gewaarborgd.

 

Tijdig onderhoud aan uw AEO-vergunning

De Douane houdt met regelmaat bureau- en veldtoetsen. Hierbij controleren zij of u zich aan de AEO-richtlijnen en gemaakte afspraken houdt. Als u met regelmaat extern audits uit laat voeren blijft u verzekerd van uw AEO-status. Komen tijdens onze audits onregelmatigheden naar voren dan heeft u voldoende gelegenheid dit te herstellen.

 

Blijf verzekerd van uw AEO status

Wilt u onaangename verrassingen bij een Douane audit voorkomen? Sluit een AEO-onderhoudscontract bij ons af. Ook als u uw AEO-vergunning door een derde heeft laten aanvragen. Neem contact met ons op en blijf verzekerd van uw AEO-status.

 

SFA Douaneconsultancy – Over de grens en daar voorbij